ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت پتروشیمی با تنوع در سبد محصولات | ایستگاه خبر