رونمایی از طرح جدید چک/ مردم با ثبت چک در سامانه صیاد آشنا شوند | ایستگاه خبر