رییس دانشکده اصول دین:ذلت ترامپ آغاز سقوط آمریکا است | ایستگاه خبر