کارگردان «زالاوا»: نقد خرافه هدف این فیلم است | ایستگاه خبر