تشریح برنامه‌های کارگروه کارگری و کارآفرینی دهه فجر | ایستگاه خبر