رکوردی جدید برای جنسیس با یک نمایش پهپادی + ویدیو | ایستگاه خبر