اولین برنامه‌های علمی تلسکوپ فضایی "جیمز وب" تعیین شد | ایستگاه خبر