ال جی رسما از بازار موبایل خداحافظی کرد | ایستگاه خبر