۱۰۴ بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در اهر شناسایی شد | ایستگاه خبر