معاون رییس جمهوری در منزل شهدای بنی‌عامریان حضور یافت | ایستگاه خبر