ایران قادر به مدیریت بحران‌های بزرگ است/ نادیده گرفتن توان کشور جفاست | ایستگاه خبر