دیدار ولیعهد بحرین و وزیر امور خارجه عربستان در منامه | ایستگاه خبر