سودان قانون تحریم رژیم صهیونیستی را لغو کرد | ایستگاه خبر