تشکیل دو گروه تخصصی در زمینه اجرای تعهدات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها | ایستگاه خبر