ترکیه مواضع «پ ک ک» در شمال عراق را بمباران کرد | ایستگاه خبر