نفرات برتر روز نخست مشخص شدند/ بریمانلو و کامیابی فردا روی تاتامی | ایستگاه خبر