نظارت ویژه کادر فنی پرسپولیس در اجرای درست برنامه‌های تاکتیکی | ایستگاه خبر