انیمیشن ایرانی بهترین فیلم جشنواره اوکراینی | ایستگاه خبر