امضا تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و موسسه دانش بنیان برکت | ایستگاه خبر