سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد | ایستگاه خبر