توضیح درباره شنیده‌شدن صدای شلیک گلوله در تبریز | ایستگاه خبر