یک تیم پزشکی قلابی در شاهین شهر اصفهان دستگیر شدند | ایستگاه خبر