آتش سوزی مراتع و جنگل های پلدختر مهارشد | ایستگاه خبر