کاهش 65 درصدی آمار غرق شدگان در ساحل مازندران | ایستگاه خبر