کانونی از بیماری آنفلوآنزا در کرمان نداشته‌ایم | ایستگاه خبر