انتقال بخشی از نمایشگاه بین المللی به شهر آفتاب + فیلم | ایستگاه خبر