رویاهای تماشاگران پرشمار استقلال در صف انتظار + فیلم | ایستگاه خبر