۵ تن از عوامل سابق پدیده دستگیر شدند | ایستگاه خبر