حفر مجدد چاه در حریم درجه یک تخت جمشید + فیلم | ایستگاه خبر