لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی | ایستگاه خبر