آخرين لحظات دفن، مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی | ایستگاه خبر