محمد هاشمی در ضریح امام خمینی(ره) پس از خاکسپاری برادرش آیت الله هاشمی رفسنجانی | ایستگاه خبر