از پای درآمدن دو نظامی سعودی در حملات تک تیراندازان یمنی | ایستگاه خبر