از ترور شخصیت مرحوم هاشمی تا نماز با کفش و بی‌وضو پشت سر او! | ایستگاه خبر