تلاش فدراسیون عمل به خواسته‌های معقول کی‌روش است | ایستگاه خبر