هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش تجمع کردند | ایستگاه خبر