بدشانسی مهره کلیدی استقلال، دغدغه جدید منصوریان | ایستگاه خبر