ترامپ دامادش را مشاور ارشد کاخ سفید کرد | ایستگاه خبر