حمله رژیم سعودی به مدرسه دخترانه در منطقه "نهم" یمن | ایستگاه خبر