۹ کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در جنوب بغداد | ایستگاه خبر